Energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorpand minimaal beschikken over energielabel C. Dit komt overeen met een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het pand dan niet aan de verplichtingen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting komt uit een wijziging in het Bouwbesluit 2012. De volgende stap naar volledige energieneutraliteit in 2050 is energielabel A in 2030.

Geldt deze maatregel ook voor uw kantoorpand?
Aan de hand van de volgende drie hoofdcriteria wordt bepaald welke panden plichtig zijn aan de opgelegde maatregel:
– Is de gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties in uw pand minstens 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het pand waarvan het deel uitmaakt?
– Is de totale gebruiksoppervlakte van het pand minstens 100 m2?
– Is het gebouw over 2 jaar nog in gebruik als kantoorpand?
Is het antwoord op de bovenstaande vragen “Ja” en is het geen Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument, dan moet ook uw kantoorpand vanaf 2023 voldoen aan minimaal energielabel C.

Opbouw energielabel
Nederland heeft een klimaatakkoord waaruit blijkt dat om opwarming van de aarde te beperken de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag moet. Energiezuinige gebouwen helpen hierin. Het energielabel geeft inzicht in hoe energiezuinig een gebouw is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Per 1 januari 2021 geldt een nieuwe manier om dit te bepalen met een vernieuwd energielabel dat is opgebouwd uit de volgende punten:
– De energiebehoefte in kWh per m2 per jaar; hoeveel energie is er nodig voor een comfortabel binnenklimaat?
– Primair fossiel energieverbruik in kWh per m2 per jaar; wat zijn de prestaties in het gebouw, zoals de verwarming?
– Aandeel van hernieuwbare energie; percentage van de energie die komt van natuurlijke bronnen zoals wind en zon

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie kan DonkerVeenstra u adviseren. Hierbij wordt de huidige situatie bekeken en worden mogelijke verbeteringen voorgesteld. Eventueel kan er een onafhankelijke energieprestatieadviseur voor u ingeschakeld worden. Als totaalinstallateur kan DonkerVeenstra de uitvoering van de geconstateerde verbeterpunten doen. Hierbij valt onder meer te denken aan:
– Zonnepanelen
– Zonneboiler
– Accu-opslag
– Warmtepomp
– Energiezuinige gebouw- en klimaatbeheersystemen
– LED-verlichting
– Laadpunten voor elektrische voertuigen

Er is een aantal subsidiemogelijkheden om de stap naar verduurzaming toegankelijker te maken. Wij hebben ze hier voor u op een rijtje gezet.

Advies?
Bent u voornemens uw bedrijfspand te verduurzamen en wilt u weten welke opties voor u interessant zijn? Neem dan contact met ons op om een afspraak met één van onze adviseurs in te plannen.

Meer informatie?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.