DonkerVeenstra is vriend geworden van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden! Hiermee steunen wij de vereniging voor het behoud van het coulisselandschap en de weidevogelgebieden in de prachtige omgeving waarin wij werken en wonen. Wist je dat bijna 800 boeren en particulieren het prachtige landschap onderhouden door aan (agrarisch) natuurbeheer te doen?!
Meer weten of zelf ook vriend worden? Kijk dan eens op de website van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.