DonkerVeenstra heeft opdracht gekregen voor het realiseren van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties bij de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument aan de Afsluitdijk. Lees meer over dit project in ons volgende artikel.