• Het ambitieuze installatiebedrijf in Drachten

    Meedenkers en uitvoerders!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan het verduurzamen van de wereld. We zijn hier continu mee bezig. Door onze technologische voorsprong op het gebied van duurzaamheid hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van duurzame toepassingen in de installatietechniek. Daarnaast is DonkerVeenstra maatschappelijk betrokken door verschillende stichtingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Projecten en conceptontwikkeling
DonkerVeenstra heeft al diverse duurzame projecten mogen realiseren. We hebben nieuwe gasloze woningen gebouwd en woningen gasloos gemaakt. In Amsterdam hebben we de installatiewerkzaamheden uitgevoerd voor vijf nieuwe stadswoningen in de circulaire wijk Buiksloterham. Voor SmiLease in Leek realiseerden we een energieneutraal bedrijfspand met het hoogst haalbare energielabel A++++. Ook de nieuwbouwschool voor de SvPO in Hurdegaryp is volledig gasloos gerealiseerd. Deze panden worden onder andere door middel van zonnepanelen en warmtepompen voorzien van warmte, ventilatie en juiste klimaatbeheersing.

We werken aan de ontwikkeling van diverse duurzame concepten. We willen zelf technieken ontwikkelen die ons verder brengen in het fossielvrij maken van onze maatschappij en hiermee onze klanten helpen met duurzame en kwalitatieve oplossingen. Zo werken we momenteel aan toegankelijke accu-opslagsystemen, waarmee overtollig opgewekte zonne-energie kan worden opgeslagen voor later gebruik.
Daarnaast hebben we plasdraspompen op zonne-energie ontwikkeld die inmiddels bij meerdere boeren in het land staan en regelmatig worden afgenomen. Met de pompen kunnen agrariërs hun land onder water zetten om hiermee weidevogels, zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels, meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig kunnen broeden.

Bewustzijn vergroten
In ons eigen pand in Drachten maken we geen gebruik van fossiele brandstoffen. We hebben een luchtwarmtepomp, zonnepanelen en slimme LED-verlichting. Ook hebben wij laadpunten voor elektrische auto’s. In de toekomst willen we verder verduurzamen door in accu-opslag te voorzien.

Ook op de werkvloer stimuleren we onze medewerkers om bewust om te gaan met onze wereld. Door in de kantine biologische en Fair Trade producten te gebruiken, door het verstrekken van een duurzaam kerstpakket en het regelmatig delen van ons duurzaamheidsbeleid vergroten we het bewustzijn van onze medewerkers. Afval wordt gesorteerd en overgebleven onderdelen en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gereedschap wordt indien mogelijk gerepareerd in plaats van nieuw aangeschaft. Afgeschreven gereedschap gaat naar scholen die dit gebruiken voor het opleiden van jonge technici.

Freonen fan Fossylfrij Fryslân
DonkerVeenstra heeft zich aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Samen met dit netwerk van vele andere Friese organisaties zetten we ons in voor een duurzame toekomst. Eén van de projecten waar we via de Freonen aan mee doen, is het verlagen van de CO2-voetafdruk van ons bedrijf. Met behulp van de Milieubarometer van Stimular hebben we onze CO2-footprint berekend. Dit is onze beginstand van waaruit we verder kunnen werken aan de verlaging van onze CO2-uitstoot. Want ons doel is om onze CO2-voetafdruk de komende jaren te verlagen om uiteindelijk als onderneming klimaatneutraal te worden.

Wat gaan we zoal doen:
– Geleidelijke overgang naar een fossielvrij wagenpark;
– Gebruik van biologisch afbreekbare lijm en kit, zonder organische oplosmiddelen;
– Oplaadpunten voor elektrische auto’s installeren bij ons kantoor;
– Accu-opslag realiseren;
– Kantoorbenodigdheden verpakkingsarm inkopen;
– Afnemen van goederen uitsluitend bij distributeurs die CO2-neutraal opereren.

Maatschappelijk betrokken
Wij ondersteunen diverse goede doelen, stichtingen en maatschappelijke organisaties, waaronder:
– Voetbalverenigingen
– Sportevenementen
Ronald McDonald Hoeve Beetsterzwaag
Nationaal Park De Alde Feanen
Stichting Present
Sportstichting Dol Fijn
Hart in Friesland
Stichting D0k16
Noardlike Fryske Wâlden

Sponsorverzoeken kunt u sturen aan info@donkerveenstra.nl, t.a.v. Nynke de Boer.