Wij hebben ons aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Onze missie is om duurzaam leven tot gemeengoed maken voor nu en volgende generaties. Dat betekent dat we bij elke aanvraag kijken of het duurzamer kan, ook als de klant daar zelf niet aan heeft gedacht. Door ons aan te sluiten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân willen we een bijdrage leveren aan het fossielvrij maken van Fryslân en onze kennis en ervaring inzetten voor duurzame projecten.