Vorige week vond er een externe audit door Installq plaats in het kader van de Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen. Tijdens de audit werd een inspectie gedaan aan zonnepanelen die door ons zijn geïnstalleerd.
De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.
DonkerVeenstra is sinds 2022 erkend voor zonnestroomsystemen. Dit betekent dat wij de juiste kennis en ervaring in huis hebben om een kwalitatief goede en veilige installatie te ontwerpen en te realiseren.