Wij zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de audit voor de BRL 6000-21!
Met deze beoordelingsrichtlijn tonen wij als installatiebedrijf aan dat wij aan de normen voldoen om bodemenergiesystemen te mogen ontwerpen, installeren en onderhouden.
Mede gezien de stijgende vraag naar (brongebonden) warmtepompen zijn wij hier erg blij mee!