• Hartelijk dank voor uw gift!

Mede namens de Ronald McDonald Hoeve danken wij u hartelijk voor uw gift voor ons 5-jarig jubileum!

Met uw gift steunt u de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. De Hoeve is een aangepast vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds. Hier kunnen zorgintensieve kinderen en jongeren t/m 25 jaar onbeperkt genieten met familie, vrienden of in groepsverband. Of als logeeruitje met hun zorghulp.

DonkerVeenstra is al enkele jaren trotse donateur van de Ronald McDonald Hoeve, via ons lidmaatschap van de Business Breakfast Club Drachten.