Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De afgelopen dagen heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wij volgen de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid op. DonkerVeenstra is op dit normaal geopend. Wel hebben wij besloten om het reguliere onderhoud op te schorten tot 6 april aanstaande. En afspraken met klanten en leveranciers beperken wij waar dat mogelijk is.

Onze medewerkers werken volgens de volgende richtlijnen van het RIVM:

  • Regelmatig handen wassen met water en zeep en afdrogen af met een papieren handdoek;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Het gebruik van papieren zakdoekjes die na eenmalig gebruik worden weggegooid;
  • Geen handen schudden;
  • Bij milde gezondheidsklachten thuis blijven en waar dat mogelijk is vanuit huis werken.

Voorafgaand aan storingsbezoeken zullen wij de risico’s inventariseren en besluiten of de opvolging wel of niet door kan gaan, al dan niet met extra beschermingsmaatregelen. Onze dienstverlening is dus tijdelijk anders dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor om uw begrip.